Werkwijze

De eerste keer dat je bij me komt, hebben we een intakegesprek. We brengen samen je klachten, medische achtergrond en persoonlijke situatie in kaart. Dit gesprek is voor mij als therapeut belangrijk. Ik wil hiermee een totaalbeeld krijgen van jou als cliënt, en van de rol die de klachten spelen binnen het geheel. Als je puur voor een ontspannende behandeling komt, is dit gesprek uiteraard korter.
Ik onderzoek je lichaam naar aanleiding van je klachten en bekijk de probleemgebieden. In het behandelplan beschrijven we waar de klachten zich bevinden en met welke therapie(ën) we gaan behandelen.
Voor elke volgende behandeling bespreken we samen kort de effecten van de vorige keer. Eventueel worden komende behandelingen aangepast.

Massage is geen wondermiddel en het is geen vervanging voor een bezoek aan een arts. Het is een een aanvullende behandeling. Als je twijfelt over massage, raad ik je aan eerst te overleggen met je huisarts of specialist. Een verwijsbrief van je huisarts is niet nodig.

* Om misverstanden te voorkomen zou ik graag willen vermelden dat mijn behandelingen niet erotisch van aard zijn.

Tarieven

Consulten:
Kennismaking en intake
€ 95,00
Per behandeling
€ 65,00
Extra kosten thuisbezoek
€ 25,00
Buiten Drachten bereken ik een kilometervergoeding van
€ 0,29 per kilometer.

LifeChangeEvent
€150,00

Betalingen
In de praktijk is geen mogelijkheid om te pinnen. Betalingen graag per bank, tikkie of contant.
Voorwaarden: afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd, mits 24 uur van tevoren afgezegd. Is dit niet het geval, dan wordt de afspraak in rekening gebracht.

Zorgverzekeraars en vergoedingen
Raadpleeg je zorgverzekeraar of je voor vergoedingen in aanmerking komt. Ik ben lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten (NVST)  en Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)  .
Dit maakt vergoeding mogelijk, maar alleen als je een aanvullende verzekering hebt.

www.rbcz.nu/register.html

De meeste zorgverzekeraars vergoeden massagetherapie, shiatsutherapie en voetreflexzonethearpie gedeeltelijk en sommige 100%, dat hangt af van de voorwaarden van jouw aanvullende verzekering.
Kijk hier voor een actueel overzicht van verzekeraars en hun vergoedingen. Je kunt aan deze lijst geen rechten ontlenen, neem bij twijfel contact op met je verzekering.
(verwijzen naar de link: https://www.nvst.nl/zorgverzekeraars/)

Afhandeling klachten en geschillen
Als je als cliënt ontevreden bent over de zorg die ik lever, dan kun je daar volgens de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) een klacht over indienen.
Als NVST-therapeut ben ik sinds 1 januari 2017 collectief aangesloten bij Stichting Zorggeschil. Op de site van NVST kun je een klacht kwijt wanneer je het niet de moeite waard om een tuchtproces aan te gaan. Je wilt je ergernis of slechte ervaring melden. Je klacht wordt uiteraard vertrouwelijk en met de grootste zorg behandeld.

Opleidingen/scholingen/intervisie/visitatie
Ik ben opgeleid in massagetherapie, shiatsu en voetreflexzonetherapie.
Daarnaast heb ik Medische BasisKennis (MBK) volgens PLATO-normen.

In de loop der jaren heb ik scholingen gevolgd in onder andere Massage bij Kanker, Dorn-Breuss massage, baby en kindermassage en energetische massage.

Jaarlijks volg ik scholingen in de MBK volgens PLATO.
Iedere 5 jaar moet ik voldoen aan een minimaal aantal uren scholing in mijn vakgebied.

Een paar keer per jaar heb ik intervisiebijeenkomsten met mijn collega’s.

Op het volgen van de scholing/intervisie wordt toezicht gehouden door mijn beroepsvereniging NVST. Deze controleert of je voldoet aan de verplichtingen.

Periodiek wordt de praktijk gevisiteerd door een extern visitatiebureau. De beroepsvereniging ontvangt het rapport en monitort eventuele verbeterpunten.

Contact
Heb je nog vragen over mijn werkwijze of wil je meer weten over massagetherapie voordat je een afspraak maakt?
Aarzel niet om contact op te nemen.