Workshop ‘Omgaan met emoties’

Voor kinderen

Deze workshop is voor kinderen van groep 7 en 8. In de leeftijd van 9 tot 12 jaar vinden er heel wat veranderingen in het emotionele leven van een kind plaats. Zij kunnen elkaar snel afwisselen. Het zijn emoties van fysiek- (lichamelijke veranderingen, seksualiteit) en psychisch- (acceptatie van zichzelf, anderen en hun omgeving) karakter.

Met deze workshop wil ik beogen de “wilde” en vaak onbegrijpelijke emoties in balans te brengen. Emoties zijn in ons leven van wezenlijk belang. Ze kleuren ons bestaan en geven richting aan ons denken. Elke verandering gaat gepaard met emoties. Ze horen bij het leven. Verdriet, boosheid, angst en blijdschap zijn emoties met een belangrijke functie. Ze vertellen ons dat er problemen of belemmeringen zijn die onze aandacht verdienen en motiveren ons te zoeken naar constructieve oplossingen.

Gevoelens en emoties van kinderen en hun gedragingen en gedachten zijn altijd legitiem. Kinderen voelen feilloos aan of hun gevoel geaccepteerd wordt, ook al wordt er niet op ingegaan. Als ze te vaak ervaren dat hun gevoelens, emoties, gedragingen en gedachten niet legitiem zijn, zullen ze een houding ontwikkelen waarbij ze deze voor zichzelf gaan ontkennen. Daardoor kunnen er later problemen ontstaan.

In de workshop reik ik aan hoe het mogelijk is je emoties te beïnvloeden.
We doen dit door middel van tekenen, lichaamswerk en muziek. Hulpmiddelen o.a. meditatie en mindmapping. We zullen onder andere oefenen met golfbewegingen, stromingsbeelden, intuïtieve tekeningen met kleur en het uiten van emotie door middel van krassen, zwalken en roteren. Ik laat zien hoe je ongezonde negatieve emoties kan verminderen en positieve emoties en zelfvertrouwen kan versterken.

Dit is een workshop van één dag.
Hij begint om: 09.30 uur eindigt om 17.00 uur.
Voor wie? Kinderen van 9 tot 12 jaar,
Groepsgrote: minimaal 8 maximaal 12 personen
Wanneer: herfstvakantie
Kosten: € 25,-

Aanmeldingsformulier
» klik hier «

 

     
   
 
 
  Facebook pagina Kalyana Mitra